Není lavice jako lavice. K výrobě lavic do kostelů se v historii přistupovalo obzvlášť důsledně, až pedantně.

Majestátní sedadla s vysokými opěradly a boky, které oddělovaly návštěvníky kostela od okolního světa, se postupně vyvinuly v otevřené, minimalistické a pohodlné sezení.

Co je kostelní lavice?

Kostelní lavice jsou lavice, vyráběné výhradně z masivního dřeva. Tradiční kostelní lavice je dlouhá, schopná usadit alespoň čtyř hosty. Kostolná lavice má za sebou evoluci, která měnila její tvar, až do současné, minimalistické a elegantní podoby. Dá se říci, že se vyvíjela spolu s věřícími, jejich aktivní účastí na bohoslužbách a z velké části i ekonomickou situací jednotlivých zemí.

Kostelní lavice Zoe - vyrobena z dubového dřeva

Kostelní lavice a jejich historie

Začalo to ve středověku. S příchodem křesťanství se po celém světě začali budovat kostely. V prvních křesťanských chrámech se však nedalo o pohodlném sezení vůbec mluvit - kostelní lavice neexistovaly. Nebyly ani potřebné - během bohoslužeb věřící většinou stáli nebo klečeli v modlitbách.

První středověké lavice, postavené podél zdí kostela, byly vyrobeny z kamene. Není pochyb, že lépe bylo opět během bohoslužby stát.

Dřevěné kostelní lavice začaly postupně usazovat hosty někdy v 14. století. V následujících staletích se jejich výroba rozmohla. Kostelní lavice se staly mistrovskými, ba až uměleckými díly. Měli masivní sedací části, široké boky a vysoké opěradla. Velké kusy masivního dřeva umožnily řezbář předvádět své řemeslo v plné kráse. Kostelní lavice začali zdobit výjevy biblických příběhů, obrázky světců a církevní symboly.

Od 16. století se staly kostelní lavice jakýmsi znakem společenského statusu. Zámožné rodiny měli v kostelích své vlastní místo a honosnost výzdoby kostelní lavice představovala stupínek společenského žebříčku. Ano, byl to odklon od křesťanských hodnot, ale tvrdá realita.

Naštěstí, dnes je to úplně, úplně jinak. Vzhled kostelních lavic se opět sjednotil, čímž se do chrámů navrátila harmonie a rovnost mezi věřícími. Od poloviny 19. století se od privátních kostelních lavic upustilo a postupně se začaly vyrábět lavice, volně dostupné pro každého. Dokonce se k nim začali přidávat kľakátka a držáky na zpěvník a Bibli, aby byly pro návštěvníky kostela praktické a pohodlné.

V designu současných kostelních lavic převládá minimalismus a funkčnost. Kvalita materiálu i zpracování, jakož i doplňky, zůstávají a neustále se vylepšují.

Zoe Kostelní lavice vyrobené na Slovensku

Kostolné židle jako moderní alternativa

Kostolné židle jsou moderní alternativou ke Kostelním lavicím. Jsou lehčí a praktičtější, umožňují vytvořit v kostelích prostor, když je třeba, a znovu postavit sezení pro více hosty, když je třeba. Jsou zkrátka flexibilní.

Tak, jako umění, kultura, řemeslná výroba a vlastně vše, co společnost vyprodukuje, i kostelní sezení je jakýmsi odrazem lidstva. Lety se přizpůsobuje a zdokonaluje. I naše kostelní židle, spájateľné v kostelní lavice, se zdokonalili s vývojem člověka, s jeho hodnotami, vzděláním a vírou.

Kostelní lavice Zoe s pultíkem pro čtení a psaní
Product added to wishlist