1. Opća odredba


Ovi Opći uvjeti (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti poslovanja) uređuju prava i obveze strana koje proizilaze iz ugovora o kupoprodaji sklopljenog između prodavatelja (navedenog u točki 2.) i kupca (navedenog u točki 3.), a čiji je predmet kupovina i prodaja robe i usluga "Proizvodi") na web lokaciji prodavatelja za e-trgovinu.

2. Prodavač


Confer, sro
Kremnička 3
974 05 Banska Bistrica
Slovačka Republika

IČO: 36713201
DIČ: 2022289104
IČ DPH: SK2022289104 Upisao

: Okresný súd Banská Bystrica, datoteka br. 12423 / S, odjeljak: doo Podaci

o banci: Tatra banka, as ., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55
Broj računa: 2926828855
Šifra banke: 1100
BIC / SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK80 1100 0000 0029 2682 8855

Telefon: +385217840034
Kontakt za e-mail: info@confer.shop

Povrat i adresa proizvoda:
Confer, sro
Štiavnická 7
034 01 Ružomberok
Na ovoj adresi kupac može podnijeti zahtjev za robu ili usluge, podnijeti žalbu ili drugu žalbu.

Služba za korisnike: putem telefona ili kontakta putem e-pošte radnim danima (ponedjeljak - petak) između 8:00 - 16:00

Nadzorno tijelo:
Slovačka trgovačka inspekcija (SOI) Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odjel za tehnički nadzor proizvoda i zaštitu potrošača
Tel .: 048/412 49 69, 048/415 18 71
Fax: 048/4124 693
E-mail: bb @ soi.sk

3. Kupac


Kupac - registrirani korisnik sustava - potrošač ili poduzetnik, fizička ili pravna osoba koja je na temelju registracije ili ispunjavanjem podataka o kontaktu pravo naručiti proizvode nude u online trgovini prodavatelja.

Potrošač je fizička osoba koja prilikom sklapanja i obavljanja potrošačkog ugovora ne djeluje u okviru svog posla, zaposlenja ili struke.

Poduzetnici će značiti:

·   osoba upisana u trgovački registar,

·   osoba koja posluje pod trgovačkom dozvolom,

·   osoba koja posluje na temelju nekomercijalne licence u skladu s posebnim propisima,

·   osoba koja obavlja poljoprivrednu proizvodnju i registrirana je posebnim propisom


Prava i obveze prodavatelja
Prodavatelj je obvezan: isporučiti proizvode u dogovorenoj količini, kvaliteti i roku na temelju narudžbe koju je Kupac potvrdio Kupcu, te ih pakirati ili opremiti za prijevoz na način neophodan za njegovo očuvanje i zaštitu; kako bi se osiguralo da je isporučeni proizvod u skladu s važećim zakonskim propisima Slovačke Republike (u daljnjem tekstu: SR), najkasnije u pisanom ili elektroničkom obliku kupcu predati zajedno s proizvodom sve dokumente potrebne za preuzimanje i upotrebu proizvoda i druge dokumente propisane važećim zakonodavstvom. Prodavatelj ima pravo na ispravnu i pravovremenu uplatu kupoprodajne cijene od Kupca za isporučene proizvode. Prodavatelj ima pravo otkazati narudžbu ako Prodavac zbog prodaje zaliha ili nedostupnosti proizvoda Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti Kupcu kupcu u roku navedenom ovim OU ili po cijeni navedenoj u Prodavačevom e-dućanu. Kupac će biti obaviješten o otkazivanju narudžbe telefonom ili e-mailom, a u slučaju plaćanja kupoprodajne cijene ili njenog dijela, sredstva će biti vraćena u roku od 14 dana na račun koji je on odredio, osim ako se s prodavateljem nije drugačije dogovoreno.

Prava i obveze kupca
Kupac je dužan: preuzeti kupljene ili naručene proizvode, prodavaču platiti ugovorenu otkupnu cijenu u dogovorenom roku dospijeća, ne oštetiti dobro poslovno ime prodavatelja, potvrditi primitak proizvoda Kupac ima pravo na isporuku proizvoda u količini, kvaliteti, vremenu i mjestu sporazumjele u obvezujuće prihvaćanje naloga.

4. Internetska trgovina


Internet elektroničke trgovine (u daljnjem tekstu: „e-commerce”) je web stranica prodavač nachádzjúca je confer.shop ineternetovej domene stavio na internet, što ga omogućuje kupnju proizvoda izloženi.

5. Nalog, zaključivanje ugovora


Narudžba je ugovor o kupoprodaji na temelju kojeg prodavač proizvoda kupcu realizira kupac, a nastaje obveznim slanjem elektroničkog obrasca e-trgovine koji sadrži podatke o kupcu. Narudžbe se mogu predati elektronički, telefonom ili osobno. Kupac stavljanjem narudžbe potvrđuje da je upoznat s OUP-om i da se s njima slaže.

Kupac može naručiti bilo koji proizvod pomoću gumba "Dodaj u košaricu". Sve zaprimljene elektroničke narudžbe smatraju se prijedlogom za sklapanje ugovora o kupnji i ne smatraju se obvezujućim. Prihvaćanje prijedloga za zaključenje ugovora od strane operatora vrši se elektroničkom potvrdom (e-mailom) elektroničkog naloga, čime se stvara pravna obveza između operatera i kupca.

Kada pritisnete gumb "Dodaj u košaricu" , proizvod koji ste naručili automatski se dodaje u vašu košaricu, koja je uvijek dostupna za pregled. Uvjet valjanosti elektroničkog naloga je istinit i potpun ispunjenje svih potrebnih podataka o registraciji i pojedinosti. Svaka narudžba mora sadržavati: ime kupca, osobu za kontakt, poštansku i adresu za naplatu, telefonski broj; ako kupac ima iskaznicu, ID i PDV; šifra narudžbe proizvoda, količina, datum narudžbe, način plaćanja, preuzimanje proizvoda. Prodavatelj obrađuje narudžbe redoslijedom kojim su stigli. Sukladno članku 588. Građanskog zakona, prodavatelj je dužan predmet kupnje predati kupcu, a kupac je dužan preuzeti predmet kupnje i platiti ugovorenu cijenu za njega prodavaču. Kupac ima pravo otkazati narudžbu bez naknade, samo na dan izdavanja narudžbe i ako prodavatelju proizvode još nije fakturirao. Narudžba se može otkazati telefonom ili pismeno (putem e-maila ili pošte). Prodavatelj potvrđuje otkazivanje narudžbe Kupcu u pisanom obliku (e-mailom ili poštom). Kupac u potpunosti prihvaća elektroničku komunikaciju uglavnom putem e-trgovine, e-maila, kao i putem telefonske komunikacije.

Razdoblje tijekom kojeg je prodavač vezan svojom ponudom proizvoda predstavljenih u prodavaonici e-trgovine, uključujući cijenu, je 24 sata od slanja kupca obavijesti o primanju narudžbe.

Pored općih odredaba Građanskog zakonika, poslovni odnosi (kao i ostali pravni odnosi koji iz toga mogu proizaći) s fizičkim osobama koje u okviru svog poslovanja, zaposlenja ili struke ne djeluju u sklapanju i ispunjavanju potrošačkih ugovora u skladu s ovim GBT-om. propisi, posebno Zakon br. 102/2014 Coll. o zaštiti potrošača u prodaji proizvoda ili pružanju usluga na temelju ugovora na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prostorija prodavatelja i o izmjenama i dopunama pojedinih zakona, Zakon br. 250/2007 Coll. o zaštiti potrošača i o izmjeni Zakona o Slovačkom nacionalnom vijeću br. 372/1990 Coll. o prekršajima, sa izmjenama i dopunama, Zakon br. O elektroničkoj trgovini (na temelju Direktive 2000/31 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000.); O državnoj kontroli unutarnjeg tržišta u pitanjima zaštite potrošača i o izmjenama i dopunama određenih akata. Za poslovne odnose (kao i ostale pravne odnose koji mogu nastati iz njega) s pravnim osobama, tj. fizičke osobe - poduzetnici, su podložni određenim odredbama Trgovačkog zakonika, respektivno. Građanskog zakona.

6. Povlačenje iz ugovora


Prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora zbog prodaje zaliha, nedostupnosti proizvoda ili ako je proizvođač, uvoznik ili dobavljač proizvoda koji je ugovoren u Ugovoru o kupnji prekinuo proizvodnju ili izvršio tako ozbiljne promjene koje su spriječile Prodavatelja ili ako on, čak i uz sve razumne napore, ne može isporučiti proizvod kupcu u roku navedenom u ovim Uvjetima ili po cijeni naznačenoj na internetskoj trgovini.

Potrošač ima pravo odustati od ugovora pod uvjetima predviđenim Zakonom br. 102/2014 Coll. o zaštiti potrošača u prodaji proizvoda na temelju ugovora na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prostora prodavatelja i izmjene i dopune određenih zakona u roku od 14 dana od dana primitka proizvoda bez obrazloženja.

Proizvodi se smatraju preuzima Kupac u trenutku kada kupac ili treća osoba koja nije prijevoznik preuzima sve dijelove tih proizvoda, ili ako je:

(a) proizvodi naručeni od strane potrošača u jednoj narudžbi isporučuju se zasebno, u trenutku primitka posljednjeg isporučenog proizvoda;

(b) isporučuje proizvod koji se sastoji od više dijelova ili komada u trenutku primitka zadnjeg dijela ili komada;

(c) isporučuje proizvod više puta tijekom određenog razdoblja, u trenutku primitka prvog isporučenog proizvoda.

Potrošač je povlačenje ovlašten koristiti oblik pripojen br. 1 ovih uvjeta. Ako potrošač ima pravo odustati od ugovora odnosi se vraća proizvoda prodavatelj, slanjem adresa prodavatelja spomenute gore ili prema dogovoru unaprijed s prodavateljem najkasnije 14 dana od dana kada je njihovo pravo odustajanja vršio. Proizvod ne smije pokazati znakove uporabe i mora ga poslati prodavaču s dokazom o kupnji, kompletnom dodatkom, dokumentacijom, pakiranjem itd. Potrošač ima pravo raspakirati i testirati proizvode nakon uzimanja proizvoda u roku povlačenja na sličan način kao što je to uobičajeno u tradicionalnoj fizičkoj trgovini, tj. Testirati proizvode kako bi se utvrdilo karakteristike i funkcionalnost proizvoda, dana do povratka prodavaču (proizvod koji se koristi u većoj mjeri nego što je dovoljan za testiranje ne može se vratiti, osim ako prodavač u određenom slučaju ne odluči drugačije). Ako proizvod pokazuje znakove oštećenja ili uporabe ili je proizvod nepotpun, prodavatelj u skladu sa stavkom 9 st . 1, bez nepotrebnog odgađanja, u roku od 14 dana od dana primitka obavijesti o odustajanju, nadoknadit će sva plaćanja primljena od potrošača prema ili u vezi s ugovorom. Tada za vraćen oštećen, korišten ili prodavač nepotpun proizvod će imati pravo zatražiti za naknadu štete koju je pretrpio ugovora o potrošačkom ili u parničnom postupku. Oštećenja na pakiranju i samog proizvoda će biti prihvaćen od strane prodavatelja samo u mjeri u kojoj ga na razumnu testiranje proizvoda u smislu odredbi ovih uvjeta nije bilo moguće izbjeći, odnosno što ne ide dalje od potrebnog liječenja odrediti značajke i funkcionalnost proizvoda. Potrošač može odustati od ugovora o isporuci proizvoda i prije početka razdoblja povlačenja.

Da bi se iskoristilo potrošačevo pravo na odustajanje, dovoljna je svaka jasno izrečena izjava potrošača kojom se izražava volja za odustajanjem od ugovora (na primjer, pismom poslanim putem e-maila) na adresu prodavatelja. Prodavatelj je dužan, bez odlaganja, u roku od 14 dana od dana dostave obavijesti o povlačenju iz ugovora nadoknaditi sve uplate po njemu dobila na temelju ugovora ili u vezi s njim, uključujući i troškove dostave, isporuke i poštarine i ostalih troškova i naknada ,

Nakon odustajanja od ugovora o prodaji proizvoda, prodavatelj nije obvezan potrošaču nadoknaditi sva plaćanja koja je primio po ugovoru ili u vezi s njim, uključujući prijevoz, isporuku i poštarinu te ostale troškove i troškove prije proizvod mu se isporučuje ili dok potrošač ne dokaže da je proizvod vraćen prodavatelju, osim ako prodavac ne sugerira preuzimanje proizvoda osobno ili preko ovlaštene osobe. Ako potrošač odustane od ugovora na daljinu, troškove vraćanja proizvoda prodavaču snosi potrošač.

Prodavatelj je obvezan vratiti potrošaču ta plaćanja na isti način kao što je potrošač koristio u svojoj uplati. To ne dovodi u pitanje potrošačevo pravo da se s prodavateljem dogovori o drugačijem načinu plaćanja ako se potrošaču ne izvrše nikakve dodatne naknade. Prodavatelj nije dužan potrošaču nadoknaditi dodatne troškove ako potrošač izričito odabere način dostave koji nije najjeftiniji uobičajeni način isporuke. koje nudi prodavač. Dodatni trošak je razlika između cijene isporuke koju je odabrao potrošač i cijene najjeftinijeg uobičajenog načina isporuke koji nudi prodavač.

Potrošač je dužan vratiti proizvod natrag ili ga predati prodavatelju ili osobi koju je prodavatelj ovlastio da preuzme proizvod najkasnije u roku od 14 dana od dana povlačenja. Ovo se ne primjenjuje ako prodavač predloži preuzimanje proizvoda osobno ili preko ovlaštene osobe. Razdoblje u prvoj rečenici će se smatrati promatrana ako se proizvod dostavlja za prijevoz do posljednjeg dana roka. U slučaju da potrošač odustane od ugovora i isporuči proizvod prodavaču koji je oštećen ili nepotpun, prodavatelj ima pravo na naknadu jednaku vrijednosti popravka proizvoda i vraćanja proizvoda u prvobitno stanje.

Potrošač ne može odustati od ugovora zbog:

(a) pružanje usluge kada je njezino pružanje započelo izričitim pristankom potrošača, a potrošač je izjavio da je uredno upućen da, izričući takav pristanak, gubi pravo na povlačenje nakon što je usluga u potpunosti pružena;

(b) prodaja proizvoda ili pružanje usluge čija cijena ovisi o kretanju cijena na financijskom tržištu koje prodavač ne može kontrolirati i koje se može dogoditi tijekom razdoblja povlačenja;

(c) prodajom proizvoda izrađenog prema specifičnim zahtjevima potrošača, proizvoda prilagođenim proizvodima ili proizvoda namijenjenog posebno jednom potrošaču;

(d) prodaje proizvoda zatvorenog u zaštitnom spremniku koji nije prikladan iz zdravstvenih ili higijenskih razloga i čiji je zaštitni spremnik slomljen nakon isporuke;

(e) prodaja proizvoda koji zbog svoje prirode može biti nerazdvojno pomiješan s drugim proizvodom nakon isporuke;

f) provođenje hitne popravke ili održavanje za koje je potrošač izričito zatražio od prodavatelja; to se ne odnosi na ugovore o uslugama i ugovore o prodaji proizvoda koji nisu rezervni dijelovi potrebni za obavljanje popravaka ili održavanja, ako su zaključeni tijekom prodavateljevog posjeta kupcu, a potrošač te usluge ili proizvode nije naručio unaprijed;

(g) prijevoz proizvoda ili pružanje usluga vezanih uz slobodno vrijeme i pod kojima se prodavač obvezuje pružiti takve usluge u dogovorenom vremenu ili u dogovorenom vremenu.

7. Obrada i zaštita osobnih podataka


Ispunjavanjem obvezujućeg naloga ili registracijskog obrasca unutar prodavačeve e-trgovine, kupac daje suglasnost prodavatelja za prikupljanje i arhiviranje osobnih podataka o kupcu i njegovim kupnjama. Prodavatelj se zalaže da otkrije takve podatke trećim osobama, a podaci koje će se obrađivati u skladu sa Zakonom. 428/2002 Coll. i Zakon br. 122/2013 Coll. o zaštiti osobnih podataka i važećim zakonskim propisima Slovačke Republike. Izuzetak čine tvrtke kojima prodavač kupcu isporučuje naručeni proizvod i kojima prodavatelj može u tu svrhu pružiti kontaktne podatke kupcu. Prodavatelj je predana kupcu zahtijevaju samo podatke koji se koriste isključivo za potrebe prodavatelja vezane za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz ugovora o kupnji (ime, prebivalište, uključujući poštanski broj, broj telefona i e-mail adresu). Kupac izjavljuje da pristaje u skladu sa Zakonom br. 122/2013 Coll. O zaštiti osobnih podataka, sa izmjenama i dopunama, tako da prodavač obrađuje i pohranjuje njegove osobne podatke, koji su potrebni u aktivnosti prodavatelja i obrađuju ih u svim njegovim informacijskim sustavima. Kupac daje prodavatelju ugovor za neodređeno vrijeme. Operater je predan tim zahtjevom, a na pismeni ili telefonski zahtjev kupca i bez navođenja razloga u bilo kojem trenutku njegove osobne podatke izbrisati iz svoje baze podataka. Registrirani kupac može ažurirati osobne podatke izravno u mrežnom načinu na e-trgovini odmah nakon prijave.

8. Načini plaćanja, uvjeti plaćanja


Sve cijene su konačne. Proizvodi se mogu platiti bankovnim prijenosom na račun prodavatelja. U slučaju plaćanja putem bankovnog prijenosa, kupac može nakon potvrde narudžbe ispisati predujam koji je poslan e-poštom s podacima o prodavateljevu proizvodu, cijeni i računu, na koji se mora uplatiti predujam. Kada plaćate bankovnim prijenosom, broj naloga treba upisati kao simbol varijable.

9. Uvjeti isporuke


Standardno vrijeme isporuke radnim danima obično se navodi za svaki proizvod na e-trgovini. Ako naručeni proizvod na zalihama nemamo na zalihama, obavijestit ćemo vas telefonom o potvrdi narudžbe za najbliži mogući datum isporuke, obično u roku od 30 kalendarskih dana ili ćemo predložiti prikladnu alternativu. Ako dostavljač ne dopire do vas, linkovi su s vama na broj telefona naveden za registraciju i dogovoriti najprikladniji datum isporuke proizvoda. Kupac je dužan preuzeti naručeni proizvod na dogovorenom mjestu i u dogovoreno vrijeme. Do potpune isplate cijene naručeni proizvod je naručitelj tražio ostatke proizvoda u vlasništvu prodavatelja. Kupac je obvezan odmah nakon isporuke provjeriti pošiljku, odnosno proizvod i njegovu ambalažu. Ako kupac utvrdi da je proizvod ili pakiranje proizvoda mehanički oštećeno, dužan je o tome obavijestiti prijevoznika i provjeriti stanje proizvoda u njegovoj prisutnosti. Ako se utvrdi oštećenje proizvoda, kupac je dužan snimiti opseg i prirodu oštećenja proizvoda, čiju ispravnost potvrđuje prijevoznik. Na temelju takvog zapisa dostavljenog prodavaču, prodavatelj može naknadno osigurati uklanjanje nedostatka proizvoda, popust na proizvod ili, u slučaju nepomirljivih nedostataka proizvoda, isporučiti novi proizvod kupcu. Uobičajeno vrijeme dostave je od 8:00 do 17:00 radnim danom .

Prodavatelj je počinio dodaťobjednané proizvode kupac na adresu koju je kupac navedenog u narudžbenici kao adresu dostave. Proizvode isporučujemo kurirskom tvrtkom TOPTRANS, špedicijom ili našim vozilima. Za kurirsku dostavu tel. broj.

U slučaju interesa za osobnom kolekcijom, klijent će biti obaviješten putem e-maila da je njegov proizvod spreman na mjestu isporuke i da ga može preuzeti u narednih 7 kalendarskih dana od primitka podataka.

Pošiljke koje se vrate kao neprimjene ponovno se šalju samo na vaš zahtjev.

10. Poštarina i pakiranje


Kurir: Cijena ovisi o količini isporučene robe
Osobna kolekcija: 0 €
Pakiranje: Cijena ovisi o količini isporučene robe

11. Postupak za prigovore (odgovornost za pogreške, jamstvo, reklamacije)


Prodavatelj je odgovoran za oštećenja proizvoda, a Kupac je dužan odmah podnijeti zahtjev Prodavatelju u skladu s primjenjivim Postupkom žalbi. Pritužbe postupak će se primjenjivati na proizvod kupljen od strane kupca od prodavatelja u obliku e-trgovine u e-trgovini prodavatelja. Žalbeni postupak u ovom obliku vrijedi za sve poslovne slučajeve, osim ako nisu ugovoreni drugi ugovorni uvjeti. Kupac ima pravo tražiti jamstvo od Prodavatelja samo za proizvod koji pokazuje pogreške uzrokovane od strane proizvođača, dobavljača ili prodavatelja, pokriveno je jamstvom i kupljeno je od Prodavatelja.

Kupac je dužan pregledati proizvod nakon primitka proizvoda. Ako to ne učini, od pogrešaka utvrđenih tijekom ove inspekcije može tražiti samo ako dokaže da je proizvod već bio prisutan u trenutku preuzimanja proizvoda. Tijekom razdoblja jamstva, kupac ima pravo na slobodan uklanjanje nedostataka nakon predstavljanja druženja proizvoda s jamstvene kartice i dokaz o uplati prodavatelju ili ovlaštenom prodavatelja. Kupac je dužan predočiti pribor, dokumentaciju i upute prodavatelju ili ovlaštenom zastupniku prodavatelja samo ako je to važno za procjenu stanja proizvoda prilikom utvrđivanja odgovornosti za oštećenja proizvoda. Ako je proizvod neispravan, kupac ima pravo podnijeti prigovor u prostorijama prodavatelja u skladu s odredbama čl. § 18 st . 2. Zakona isporukom proizvoda u poslovnicu prodavatelja.

Prodavatelj savjetuje Kupca da osigura isporuku s proizvodom. Prodavatelj ne preuzima isporuku proizvoda poslanog na dostavu. Započinjanje žalbenog postupka ujedno je i dan žalbe. Tvrđeni proizvod mora biti dostavljen u sjedište prodavatelja, osim ako prodavač ili imenovana osoba ne odrede drugačije (npr. Isporuku proizvoda izravno naznačenoj osobi).

Prodavatelj je obvezan prihvatiti zahtjev u bilo kojoj poslovnici u kojoj je moguće prihvatiti zahtjev, tj. U sjedištu ili kod imenovane osobe u skladu s odredbama čl. § 18 st . 2. Zakona. Prodavatelj je na mjestu određenom za primanje žalbi dužan osigurati prisutnost osobe ovlaštene za postupanje po prigovorima u skladu s odredbama čl. § 18 st . 3. Zakona. Kupac je dužan potraživati ​​nedostatke proizvoda kod Prodavatelja bez nepotrebnog odgađanja, u protivnom Kupac gubi pravo Prodavatelja na besplatno uklanjanje nedostatka. Prodavač ili imenovana osoba izdaju kupcu potvrdu o potraživanju proizvoda u odgovarajućem obliku koji je odabrao prodavač, npr. u obliku e-maila ili u pisanom obliku u kojem je dužan točno naznačiti nedostatke proizvoda u skladu s odredbama čl. § 18 st . 5 Zakona i obavijestiti potrošača o njegovim pravima na temelju § 622. i ust. § 623. Građanskog zakona. Ako je prigovor podnesen daljinskom komunikacijom, prodavatelj je dužan odmah potvrdu reklamacije dostaviti kupcu; ako nije moguće odmah dostaviti potvrdu, ona mora biti dostavljena bez nepotrebnog odgađanja, ali najkasnije zajedno s dokazom o postupanju s pritužbom; potvrdu zahtjeva ne treba dostaviti ako kupac ima priliku dokazati zahtjev na drugi način. Na temelju odluke kupca, koja od njegovih prava pod § 622. i ust. Primjenjuje se članak 623. Građanskog zakonika, prodavač ili određena osoba dužna su odrediti način rješavanja prigovora prema odredbama § 2. neka. m) Zakona odmah, u složenijim slučajevima u roku od 3 dana od početka postupka žalbe, u opravdanim slučajevima, posebno ako je potrebna komplicirana tehnička procjena stanja proizvoda, najkasnije 30 dana od dana žalbe. Nakon utvrđivanja načina namirenja zahtjeva, prodavatelj ili imenovana osoba odmah će zahtjev obraditi, u opravdanim slučajevima zahtjev se može naknadno riješiti. Međutim, zahtjev ne smije biti obrađen više od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon isteka roka za namirenje zahtjeva, potrošač ima pravo odustati od ugovora ili pravo zamjene proizvoda za novi proizvod. Prodavatelj obavještava kupca o prekidu postupka reklamacije i rezultatu reklamacije u obrascu dogovorenom između obje strane (e-mailom), a istodobno će kupcu biti dostavljen protokol reklamacije s proizvodom. Ako je kupac podnio pritužbu na proizvod u prvih 12 mjeseci nakon ugovora o kupnji, prodavatelj može odbiti prigovor samo na temelju stručnog mišljenja ili mišljenja izdanog od strane ovlaštene, obaviještene ili akreditirane osobe ili mišljenja imenovane osobe (u daljnjem tekstu: procjena proizvoda). Bez obzira na rezultat stručne procjene, prodavač ne može zahtijevati od kupca da plati stručnu procjenu proizvoda ili druge troškove koji se odnose na stručnu procjenu proizvoda. Ako je kupac podnio zahtjev za proizvod nakon 12 mjeseci od zaključenja ugovora o kupnji, a prodavač ga odbio, osoba koja je riješila zahtjev dužna je u dokumentu o nagodbi štete navesti kome kupac može poslati proizvod na profesionalnu procjenu. Ako kupac pošalje proizvod na stručnu procjenu naznačenoj osobi navedenoj u dokumentu o nagodbi potraživanja, troškove stručne procjene proizvoda, kao i sve ostale razumno nastale troškove snosi prodavatelj, bez obzira na rezultat stručne procjene. Ako Kupac dokaže prodavateljevu odgovornost za oštećeni proizvod na osnovu stručne prosudbe, može ponovno tražiti zahtjev; jamstveni rok ne ističe tijekom profesionalne procjene proizvoda. Prodavatelj je obvezan platiti kupcu u roku od 14 dana od dana prigovora sve troškove nastale zbog profesionalne procjene proizvoda, kao i sve razumno nastale troškove. Ponovljeni zahtjev ne može se odbiti.

Kupac nema pravo tražiti jamstvo za nedostatke o kojima je Prodavatelj obaviješten u trenutku sklapanja Ugovora ili kojih je, s obzirom na okolnosti u kojima je sklopljen Ugovor o kupnji, morao biti svjestan.

Pravo na jamstvene zahtjeve od strane kupca prestaje:

·   nepodnošenje dokaza o plaćanju,

·   neuspjeh u prijavljivanju očitih nedostataka pri preuzimanju proizvoda,

·   istek jamstvenog roka za proizvod,

·   mehanička oštećenja proizvoda koja uzrokuje kupac,

·   upotrebu proizvoda u uvjetima koji ne odgovaraju njihovim prirodnim, kemijskim i mehaničkim uvjetima,

·   nepravilno rukovanje, servisiranje ili zanemarivanje njege proizvoda,

·   oštećenja proizvoda prekomjernim utovarom ili upotrebom protivno uvjetima navedenim u dokumentaciji, općim načelima, tehničkim standardima ili sigurnosnim propisima koji su na snazi ​​u Slovačkoj,

·   oštećenja proizvoda neizbježnim i / ili nepredvidivim događajima,

·   oštećenja proizvoda slučajnim propadanjem i slučajnim propadanjem,

·   neprofesionalna intervencija,

·   oštećenja u prometu,

·   oštećenja od vode, požara, statičkog ili atmosferskog elektriciteta ili druge više sile,

·   vađenjem neovlaštene osobe.


Prodavatelj je dužan riješiti zahtjev i prekinuti postupak potraživanja na jedan od sljedećih načina:

·   Podnošenjem popravljenog proizvoda

·   zamjena proizvoda,

·   vraćanjem kupovne cijene proizvoda,

·   plaćanjem razumnog popusta na cijenu proizvoda,

·   pisani poziv za prihvaćanje performansi koji odredi prodavač,

·   obrazloženim odbacivanjem zahtjeva za proizvod.

Prodavatelj se obvezuje kako odrediti način prigovora i podmirenje zahtjeva u pisanom dokumentu kupcu u roku od 30 dana od datuma zahtjeva napravio putem pošte ili kurirske ili isporuke usluga ili putem e-maila.

Garancijsko razdoblje je 12 mjeseca (osim ako nije određeno drugo jamstveno razdoblje za posebne slučajeve) i započinje od dana kad kupac primi proizvod. Jamstveni rok se produžava za razdoblje tijekom kojeg kupac može koristiti proizvod zbog jamstvom popravak.

U slučaju razmjene proizvoda za novi kupac dobiva dokument za određivanje zamijenjeni proizvod, i bilo koje druge pritužbe odnose se na izvornom isporuke note i dokumenta reklamiranog. U slučaju zamjene proizvoda novim, jamstveni rok započinje ponovno s novim proizvodom, ali samo za novi proizvod. Ako prodavatelj prekine postupak prigovora kao opravdano odbijanje reklamacije, ali nedostatak proizvoda objektivno postoji i nije otklonjen, kupac može iskoristiti svoje pravo na ispravljanje oštećenja proizvoda putem suda.

Odgovornost za oštećenja prodanog slučaja
Građanski zakonik
§ 622

1.                  Ako je kvar moguće ukloniti, kupac ima pravo besplatno, pravovremeno i pravilno otkloniti. Prodavatelj će otkloniti kvar bez nepotrebnog odgađanja.

2.                 Umjesto otklanjanja nedostatka, Kupac može zahtijevati zamjenu predmeta ili, ako se nedostatak tiče samo dijela predmeta, zamjenu dijela, ako to ne predstavlja nesrazmjerne troškove prodavatelja u odnosu na cijenu proizvoda ili težinu nedostatka.

3.                 Umjesto da otkloni kvar, Prodavatelj može uvijek zamijeniti neispravan predmet s neispravnim, osim ako Kupac ne uzrokuje ozbiljne poteškoće.

§ 623

1.                 Ako je greška koju nije moguće ispraviti i koja sprječava da se stvar pravilno upotrebljava kao stvar bez nedostataka, kupac ima pravo zamijeniti stvar ili odustati od ugovora. Ista prava pripadaju kupcu u slučaju uklanjanja kvarova, ali ako kupac ne može pravilno koristiti stvar zbog ponovnog pojavljivanja oštećenja nakon popravka ili zbog većeg broja nedostataka.

2.                 U slučaju ostalih nepopravljivih nedostataka, kupac ima pravo na razuman popust na cijenu predmeta.

Kupac je obvezan odmah nakon isporuke provjeriti pošiljku, odnosno proizvod i ambalažu. Ako kupac utvrdi da je proizvod ili pakiranje proizvoda mehanički oštećeno, dužan je o tome obavijestiti prijevoznika i provjeriti stanje proizvoda u njegovoj prisutnosti. Ako se tijekom predaje kupcu utvrdi da je proizvod oštećen, prijevoznik je dužan odmah zabilježiti opseg i prirodu oštećenja na proizvodu (zapisnik o oštećenju), čija će točnost potvrditi stranka koja prihvaća. Odgovornost za štetu tijekom transporta snosi prijevoznik jer je sav proizvod osiguran. Na temelju takvog zapisa dostavljenog prodavaču, prodavatelj može nakon sklapanja događaja štete s prijevoznikom osigurati otklanjanje oštećenja proizvoda, popust na proizvod ili u slučaju nepomirljivih nedostataka proizvoda isporučiti novi proizvod kupcu.

Zahtjevi za mehaničkim oštećenjima proizvoda, koji nisu bili vidljivi u trenutku primitka pošiljke, moraju se podnijeti odmah nakon primitka pošiljke, ali najkasnije u roku od 24 sata od primitka proizvoda. Kasnije se tvrdnje o mehaničkim oštećenjima proizvoda više ne mogu prihvatiti.

Prije prve uporabe, kupac je dužan proučiti slovački jamstvo uključujući i upute za rad i potom dosljedno upravljanje ove informacije.

Kupac je dužan provjeriti kompletnost paketa prilikom prijema proizvoda. Kupac dostavlja kurirom na licu mjesta napisati prijavu reklamacije o nepotpunosti paketa.

Jamstvo ne pokriva normalno habanje (ili njegove dijelove) uzrokovane uporabom. Stoga se kraći vijek proizvoda ne može smatrati oštećenjem i nije moguće tvrditi. Mala izmjena dezena gazišta je rezervirana i ne podliježe žalbama. Prava iz odgovornosti za nedostatke se primijeniti prodavatelj, u kojoj je objekt kupljen. Međutim, ako postoji drugi serviser (ovlašteni servisni centar) koji je bliži prodavatelju ili kupcu, kupac će s popravljačem izvršiti pravo popravljanja. Ako na ovaj način nije moguće osigurati popravak, prodavač će organizirati popravak. Ako je druga osoba imenovana za izvođenje popravaka (npr. Ovlašteni servis), prodavač je obvezan prihvatiti reklamaciju. Prodavatelj je dužan prihvatiti prigovor, ali potom ga proslijediti ovlaštenom centru. Prodavač će odlučiti o žalbi odmah, u teškim slučajevima, na temelju izjave ovlaštenog servisa. To razdoblje ne uključuje vrijeme potrebno za stručnu procjenu nedostatka.

Postupak žalbe

Da biste podnijeli zahtjev, slijedite ove korake:

Pošaljite e-mail na e-mail adresu prodavatelja, u kojem stoji:

·   Broj narudžbe

·   Naziv proizvoda

·   Opis greške


Kada otpremate proizvod, molimo vas da pakirate proizvod pravilno i koristite prigušivački materijal ili odgovarajuće ispune kako biste spriječili oštećenje proizvoda tijekom otpreme. Kod podnošenja zahtjeva Kupac je dužan isporučiti proizvode na adresu Prodavatelja, zajedno s ispunjenim obrascem za povrat ili priložiti propratno pismo koje sadrži ime, adresu, telefonski broj, adresu e-pošte, datum i potpis kupca.

12. Završne odredbe i ostale odredbe


Prodavatelj zadržava pravo da promijeniti ove opće uvjete poslovanja. Obveza pismeno obavijestiti o promjeni ovih Općih uvjeta ispunjava se stavljanjem na e-prodavaonicu prodavatelja. Na odnose koji nisu regulirani ovim općim uvjetima poslovanja podliježu odgovarajućim odredbama Građanskog zakonika, Trgovačkog zakona, Zakona br. O elektroničkoj trgovini (na temelju Direktive 2000/31 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000.) i o izmjeni Zakona br. O državnoj kontroli unutarnjeg tržišta u pitanjima zaštite potrošača te o izmjenama i dopunama pojedinih akata, izmijenjenih i dopunjenim Zakonom br. Kako je izmijenjen i dopunjen Zakon br. 102/2014 Coll. o zaštiti potrošača u prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prodavatelja i izmjenama i dopunama određenih zakona. Ovi opći uvjeti stupaju na snagu u odnosu na kupca zaključivanjem ugovora o kupnji. Kupac stavljanjem narudžbe potvrđuje da je pročitao i razumio ove Opće uvjete i odredbe. Ako kupac nije zadovoljan načinom na koji je prodavatelj opremljen svoju tužbu ili na mišljenje da je prodavatelj povrijeđeno pravo, kupac ima pravo kontaktirati prodavatelja zatražiti korektivne mjere. Ako prodavatelj odgovori na zahtjev kupca sukladno prethodnoj rečenici ili ne odgovori u roku od 30 dana od dana otpreme od strane kupca, kupac ima pravo podnijeti alternativno rješenje spora u skladu s člankom 12. Zakona br. O alternativnom rješavanju potrošačkih sporova te o izmjenama i dopunama pojedinih akata. Nadležno tijelo za alternativno rješavanje sporova s ​​prodavateljem je slovačka trgovinska inspekcija ili druga relevantna ovlaštena pravna osoba upisana na popis subjekata alternativnog rješavanja sporova koji vodi Ministarstvo gospodarske Slovačke Republike (popis je dostupan na adresi http: // www.mhsr.sk) ; kupac ima pravo izabrati sa kojim od ovih ADR entiteta se obratiti. Kupac može koristiti internetsku platformu za rješavanje sporova dostupnu na http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kako bi podnio prijedlog za alternativno rješavanje svog potrošačkog spora.

U Banskoj Bystrici, 8.6.2016.

 

 

Product added to wishlist