Certifikát o patentovanom dizajne kostolného sedenia

EUIPO - registrovaný dizajn

Kostolné stoličky a lavice Zoe sú jedinečné pre svoj minimalistický dizajn, praktickosť, konektivitu či variabilitu doplnkov na základe čoho sa dokonale prispôsobia priestoru každého Božieho chrámu a vytvoria naozaj pohodlné sedenie pre veriacich.

Najvizuálnejším prvkom stoličky a lavice je práve jedinečný dizajn v mnimalistickom štýle a netradičné doplnky, ktoré sme nechali registrovať úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo - EUIPO.

Spoločnosť CONFER s. r. o. ako výhradný majiteľ zapísaného dizajnu kostolnej stoličky a lavice ZOE týmto zabraňuje akýmkoľvek tretím stranám v používaní chráneného dizajnu ZOE v iných formách vrátane: výroby, ponuky alebo uvádzania dizajnu na trh, vývozu, dovozu, alebo používania výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený, či skladovania takéhoto výrobku na tieto účely.

Certifikát - test odolnosti

Kostolné stoličky a lavice ZOE nie len dobre vyzerajú, ale sú aj funkčné a bezpečné pre ich užívateľov. Dostatočnou zárukou kvality, bezpečnosti a funkčnosti je udelený certifikát z akreditovaného testu odolnosti.

Výsledok testu odolnosti jasne deklaruje, že hodnotiace parametre kostolnej stoličky ZOE spĺňajú požiadavky na bezpečnosť, stabilitu, pevnosť či trvanlivosť výrobku. Počas testu odolnosti nedošlo k akémukoľvek prasknutiu žiadneho spoju, prvku či súčasti stoličky.

"Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že hodnotená kostolná stolička ZOE je v zhode s uvedenou technickou špecifikáciou ČSN EN 16139."

Test odolnosti kostolnej stoličky
Zobraziť certifikát

ZÁBERY Z TESTOVANIA

Test odolnosti kostolnej stoličky 1
Test odolnosti kostolnej stoličky 2
Test odolnosti kostolnej stoličky 3
Produkt bol pridaný do zoznamu želaní