1. Általános rendelkezés


Ezek az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a felek azon jogait és kötelezettségeit, amelyek az eladó (a 2. pontban meghatározott) és a (3. pontban meghatározott) vásárló között létrejött adásvételi szerződésből származnak, amely az áruk és szolgáltatások vétele és eladása (a továbbiakban: "Termékek") az eladó e-kereskedelmi webhelyén.

2. Eladó


Confer, sro
Kremnička 3
974 05 Banská Bystrica
Szlovák Köztársaság

IČO: 36713201
DIČ: 2022289104 IČ
DPH: SK2022289104 Írta

Okresný súd Banská Bystrica, fájl száma. 12423 / S, szakasz: Kft.

Bank adatai: Tatra banka, as ., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55
Számlaszám: 2926828855 Bankkód
: 1100
BIC / SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK80 1100 0000 0029 2682 8855

Telefon: +36213007340
E-mail kapcsolat: info@confer.shop

Termék visszaküldés és panasz cím:
Confer, sro
Štiavnická 7
034 01 Ružomberok
Ezen a címen a vevő igényt állíthat be árukra vagy szolgáltatásokra, panaszt vagy egyéb panaszt nyújthat be.

Ügyfélszolgálat: telefonon vagy e-mailen keresztül, munkanapon (hétfőtől péntekig) 8: 00-16: 00 között

Felügyeleti hatóság:
Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI) Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Műszaki Termékfelügyelet és Fogyasztóvédelem Tanszék
Tel .: 048/412 49 69, 048/415 18 71
Fax: 048/4124 693
E-mail: bb @ soi.sk

3. Vevő


Vevő - regisztrált felhasználó a rendszer - a fogyasztó vagy vállalkozó, természetes vagy jogi személy, aki a alapján a nyilvántartásba vétel vagy a kitöltött meg elérhetőségét jogot, hogy annak érdekében kínált termékek az online áruház eladó.

A fogyasztó olyan természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor üzleti, foglalkoztatási vagy foglalkozási területén nem cselekszik.

Vállalkozók fog jelenti:

·   a cégnyilvántartásban bejegyzett személy ,

·   kereskedelmi engedély alapján üzleti tevékenységet folytató személy ,

·   olyan személy, aki üzleti tevékenységet folytat a nem kereskedelmi engedéllyel, különös előírások szerint,

·   olyan személy, aki mezőgazdasági termelést végez, és amelyet külön rendeletben bejegyeztek


Az
eladó jogai és kötelezettségei Az eladó kötelessége: a megegyezõ mennyiségben, minõségben és határidõn belül eljuttatni a termékeket az eladó által a Vevõ számára megerõsített megrendelés alapján, és csomagolni vagy szállításra elkészíteni, illetve megóvásához szükséges módon; annak biztosítása érdekében, hogy a szállított termék megfeleljen a Szlovák Köztársaság érvényes jogszabályainak (a továbbiakban: SR), legkésőbb írásban vagy elektronikus formában a termékkel együtt adják át a Vevőnek a termék átvételéhez és használatához szükséges összes dokumentumot, valamint a hatályos jogszabályokban előírt egyéb dokumentumokat. Az eladó joga , hogy megfelelő és időben történő kifizetését a vételárat a vevő részére szállított termékek. Az eladónak joga van a megrendelést visszavonni, ha a készlet hiánya vagy a termék hiánya miatt az Eladó az ÁSZF-ben meghatározott határidőn belül vagy az eladó e-üzletében feltüntetett áron nem tudja a terméket a Vevőnek szállítani. A megrendelés visszavonásáról telefonon vagy e-mailben tájékoztatják az ügyfelet, és a vételár vagy annak részének megfizetése esetén 14 napon belül visszatérítik az általa megadott számlára, kivéve, ha az eladóval másként állapodnak meg.


A vásárló jogai és kötelezettségei A vevő köteles: átvenni a megvásárolt vagy megrendelt termékeket, a megállapodás szerinti futamidőn belül megfizetni az eladónak a megállapodás szerinti vételárat, nem károsítani az eladó jó üzleti nevét, aláírásával vagy az általa meghatalmazott személy által igazolni a termékek kézhezvételét a szállítólevelen. A Vevőnek joga van a termékeket mennyiségben, minőségben, időben és helyen szállítani, amelyet a felek a megrendelés kötelező elfogadásakor megállapodtak.

4. Online áruház


Internet elektronikus kereskedelem (a továbbiakban: „e-kereskedelem”) weboldalon eladóval nachádzjúca van a ineternetovej tartomány confer.shop az interneten elhelyezett, amely lehetővé teszi, hogy a vásárolt termékek láthatók.

5. Megrendelés, szerződés megkötése


A megrendelés olyan adásvételi szerződés, amelynek alapján az eladó eladja a terméket a vevőnek, és amely az e-üzlet elektronikus formájának kötelező elküldésével, amely tartalmazza a vevőre vonatkozó információkat, az e-üzlet ajánlatából megrendelt termékek listáját és ezen termékek árai. A megrendeléseket elektronikus úton, telefonon vagy személyesen lehet megtenni. A megrendelés a vevő megerősíti, hogy az ismeri a GTC és egyetért velük.

Az ügyfél bármely terméket megrendelhet a „Kosárba helyezés” gombbal. Minden beérkezett elektronikus megbízások tekinthetők javaslatot a jelen szerződés, és nem tekinthetők kötelező. Az javaslatának elfogadása , hogy kössön szerződést az üzemeltető van egy elektronikus visszaigazolást (e-mail) az elektronikus megrendelések, ami egy záväzkovoprávny kapcsolat a szolgáltató és a vevő.

Amikor megnyomja az „Kosárba” gombot , a megrendelt termék automatikusan hozzáadódik a bevásárlókocsihoz, amely mindig megtekinthető. Az elektronikus megrendelés érvényességi feltétele valódi, és az összes megkövetelt regisztrációs adat és adat teljes . Minden megrendelésnek tartalmaznia kell: vevő nevét, kapcsolattartóját, postai és számlázási címét, telefonszámát; ha a vevőnek van azonosítója, áfa és héa-azonosítója; termékrendelési kód, mennyiség, megrendelés dátuma, fizetési mód, termékátvétel. Az eladó a megrendeléseket abban a sorrendben kezeli, amelyben megérkeznek. A polgári törvénykönyv 588. §-a értelmében az eladó köteles a vásárlás tárgyát a vevőnek átadni, a vevő pedig köteles átvenni a vásárlás tárgyát, és azért megfizetni azért a megállapodás szerinti árat az eladónak. A vevőnek jogában áll a rendelést ingyen visszavonni, csak a megrendelés kibocsátásának napján, és ha a termékeket az eladó még nem számlázta ki. A megrendelés telefonon vagy írásban (e-mailben vagy postai úton) visszavonható. Az eladó a megrendelés visszavonását írásban (e-mailben vagy postai úton) igazolja a Vevőnek. A vevő teljes mértékben elismeri az elektronikus kommunikációt, elsősorban az e-shop, az e-mail kommunikáció és a telefonos kommunikáció révén.

Az az időszak, amely alatt az eladót az eladó e-üzletében bemutatott termékekre vonatkozó ajánlata köti , beleértve az árat, a megrendelés kézhezvételéről szóló értesítésnek a vevőnek történő megküldésétől számított 24 óra.

A Polgári Törvénykönyv általános rendelkezésein túlmenően az üzleti kapcsolatok (valamint az ebből adódó egyéb jogviszonyok) olyan természetes személyekkel, akik üzleti, foglalkoztatási vagy hivatásuk keretében nem járnak el az e GBT szerinti fogyasztói szerződések megkötésében és teljesítésében. rendeletek, különös tekintettel a 102/2014 Coll. törvény a fogyasztók védelméről termékek eladásakor vagy szolgáltatások nyújtásakor távollevők közötti szerződés vagy az eladó telephelyén kötött szerződés alapján, valamint egyes törvények módosításaival és kiegészítéseivel kapcsolatban,. 250/2007 Coll. a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács törvényének módosításáról 372/1990 Coll. a bűncselekményekről szóló, módosított törvény. Az elektronikus kereskedelemről (a 2000. június 8-i 2000/31 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján); A fogyasztóvédelmi ügyek belső piacának állami ellenőrzéséről és egyes jogi aktusok módosításáról. A jogi személyekkel fennálló üzleti kapcsolatokkal (valamint az abból adódó egyéb jogviszonyokkal), ill. természetes személyekkel - vállalkozókkal - a Kódex rendelkezéseit, ill. A Ptk.

6. visszavonása származó szerződés


Az eladó jogosult elállni a vételi szerződéstől a készlet hiánya, a termék hiánya miatt, vagy ha a termék gyártója, importőre vagy beszállítója a vásárlási szerződésben megállapodott, abbahagyta a gyártást, vagy olyan komoly változásokat hajtott végre, mint például , vagy ha erre minden ésszerű erőfeszítést megtesz, nem képes a terméket a vevőnek szállítani a jelen Felhasználási feltételekben meghatározott határidőn belül vagy az online áruházban feltüntetett áron.

A fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől a 2. sz. Törvényben meghatározott feltételekkel. 102/2014 Coll. a fogyasztók védelméről a termékek távolról történő szerződés vagy az eladó telephelyén kötött szerződés alapján történő értékesítésekor, valamint egyes jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről a termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül, indokolás nélkül.

Termékek vannak tekinteni átvállalja az ügyfél abban a pillanatban, amikor az ügyfél vagy harmadik személy, a szállítótól eltérő átveszi az összes alkatrész ezeket a termékeket, vagy ha:

a) a termékeket a fogyasztó által rendelt egy rend és külön szállítják, az átvételt követően a termék jött az utolsó,

b) több részből vagy darabból álló terméket szállít az utolsó rész vagy darab átvételekor;

c) meghatározott időtartamra, az első kézbesített termék kézhezvételének időpontjában többször szállítja a terméket .

A fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől az 1. Mellékletben szereplő formanyomtatványon. Ezeknek a feltételeknek az egyikét. Ha a fogyasztónak joga van elállni a szerződés vonatkozik visszatér termékek eladó által küldött címét az eladó a fent említett, vagy más módon előre egyeztetni az eladó legkésőbb 14 napon belül, ha az elállási jogával élt. A terméknek nem szabad semmiféle felhasználási jelet mutatnia, és meg kell küldeni az eladónak a vásárlás igazolásával, a teljes tartozékkal, a dokumentációval, a csomagolással stb. A fogyasztónak joga van bevétele után a termék határidőn belül a termékek kivonását bővíteni és teszteltük hasonló módon mint általában, ha a vásárlás a hagyományos üzletekben, amely tesztelt termékek, hogy megtudja, funkcióit és működését termékek, de nem rendelkezik a jogot, hogy termékeit használja, majd pár napon belül vissza kell juttatni az eladónak (egy termék, amelyet a teszteléshez elegendő mértékben használnak, nem adható vissza, kivéve, ha az eladó egy adott esetben másként határoz). Ha a termék sérülésre vagy felhasználásra utal, vagy a termék hiányos, akkor az eladó a 9. § (1) bekezdésének megfelelően . Cikk ( 1) bekezdésének értelmében, az indokolatlan késedelem nélkül, az elállási értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül megtéríti a fogyasztó által a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott összes kifizetést. Aztán visszatért a sérült, vagy használt hiányos terméket forgalmazó jogosult lesz alkalmazni a kompenzáció az elszenvedett károk a fogyasztói szerződés vagy polgári eljárásban. A csomagolás és magának a terméknek a károsodását az eladó csak abban az esetben fogadja el, amennyiben azt a jelen feltételeknek e rendelkezése alapján a termék megfelelő tesztelése nem akadályozta meg, azaz az nem haladja meg a termék tulajdonságainak és funkcionalitásának megállapításához szükséges kezelés körét. A fogyasztó elállhat ettől a szerződést, amelynek tárgya az a termék leszállítását, még mielőtt megkezdődtek a kivonás időtartama.

Az alkalmazás a fogyasztó azon jogát , hogy mellőzze elegendő egyértelműen megfogalmazott nyilatkozatot, kifejezve a fogyasztói hajlandóság a szerződéstől elállni (pl írni postai úton vagy e-mail) az eladónak. Az eladó haladéktalanul, 14 napon belül szállítási elállási értesítés származó szerződés visszatéríteni kifizetéseket általa kapott a szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban, beleértve a szállítási költség, szállítási és postai és egyéb költségek és díjak .

A termék eladási szerződésének elállásakor az eladó nem köteles megtéríteni a fogyasztónak a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott összes befizetését, ideértve a szállítás, a szállítás és a postai költségeket, valamint az egyéb költségeket és díjakat. a terméket neki átadják, vagy amíg a fogyasztó nem bizonyítja, hogy a terméket visszaadták az eladónak, kivéve, ha az eladó azt javasolja, hogy személyesen vagy az általa felhatalmazott személyen keresztül vegye át a terméket. Ha a fogyasztó eláll ettől a távollévők között kötött szerződés, a költségek a termék visszaküldése az eladó viseli a fogyasztót.

Az eladó köteles ezeket a kifizetéseket a fogyasztónak visszatéríteni, ugyanúgy, mint a fogyasztót a fizetésében. Ez nem érinti a fogyasztó azon jogát, hogy megegyezzen az eladóval egy másik fizetési módról, ha nem számítanak fel további díjakat. Az eladó nem köteles megtéríteni a fogyasztót a további költségekért, ha a fogyasztó kifejezetten a legolcsóbb normál kézbesítési módtól eltérő szállítási módot választ. az eladó által kínált. A járulékos költségek is jelenti, a különbség a szállítási költség a fogyasztó által kiválasztott, és az ára a legolcsóbb hagyományos módszer a szállítás által kínált eladó.

A fogyasztó köteles legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni az eladónak vagy az eladó által a termék átvételére felhatalmazott személynek. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó azt javasolja, hogy személyesen vagy az általa meghatalmazott személyen keresztül vegye át a terméket. Az az időszak, az első mondatban kell tekintendő tartani, ha a terméket be a közlekedés az utolsó nap a határidő. Abban az esetben, ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, és sérült vagy hiányos terméket szállít az eladónak, az eladó jogosult a termék javításának és a termék eredeti állapotának helyreállításának értékével megegyező kártalanításra.

A fogyasztó nem vonhatja vissza a szerződést:

a) nyújtása szolgáltatások, amennyiben a teljesítés megkezdődött a kifejezett hozzájárulásával a fogyasztó és a fogyasztó azt mondta, hogy megfelelő tájékoztatást, hogy a beleegyezési nyilatkozatot elveszti elállási jogát után a teljes szolgáltatás nyújtása, és van egy komplett szolgáltatás nyújtása,

b) olyan termék eladása vagy szolgáltatás nyújtása, amelynek ára a pénzügyi piacon bekövetkező ármozgásoktól függ, amelyeket az eladó nem tudja ellenőrizni, és amelyek az elállási időszak alatt előfordulhatnak;

c) a fogyasztó különleges igényei szerint előállított termék, testreszabott termék vagy kifejezetten egy fogyasztónak szánt termék eladása ;

d) olyan termék értékesítése, amelyet védőedénybe zártak, amely egészségügyi vagy higiéniai okokból nem megfelelő, és amelynek védőtartálya a szállítás után megsérült;

e) olyan termék értékesítése , amelyet természete miatt elválaszthatatlanul össze lehet keverni egy másik termékkel a kiszállítás után;

f) sürgős javítások vagy karbantartás elvégzése az eladó kifejezetten kérésére; ez nem vonatkozik a szolgáltatási szerződésekre és a javítás vagy karbantartás elvégzéséhez szükséges alkatrészek kivételével egy termék értékesítésére irányuló szerződésekre, ha azokat az eladó fogyasztói látogatása során kötötték meg, és a fogyasztó ezeket a szolgáltatásokat vagy termékeket nem előre megrendelte;

g) termékek szállítása vagy szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, amelyek alapján az eladó vállalja, hogy ezeket a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti időben vagy a megállapodás szerinti időn belül nyújtja.

7. A személyes adatok feldolgozása és védelme


Az eladó e-üzletében kötelező érvényű megrendelés vagy regisztrációs formanyomtatvány kitöltésével hozzájárul az eladónak, hogy gyűjtsön és archiválja a vevővel és a vásárlásokkal kapcsolatos személyes információkat. Az eladó is elkötelezett amellett, hogy adja át ezeket az adatokat harmadik fél számára, és az adatok kerülnek feldolgozásra törvénnyel összhangban. 428/2002 Coll. és a no. 122/2013 Coll. a személyes adatok védelméről és a Szlovák Köztársaság érvényes törvényeiről. Kivételt képeznek azok a cégek, amelyek számára az eladó a megrendelt terméket szállítja a vevőnek, és amelyekre az eladó e célból kapcsolattartási információkat adhat meg a vevőnek. Az eladó is elkötelezett amellett, hogy a vevő csak akkor kéri az adatokat, amelyek kizárólag az igények az eladó kapcsolódó kötelezettségek teljesítésének eredő vételi szerződés (név, állandó lakcím, beleértve irányítószám, telefonszám, e-mail cím). A Vevő kijelenti, hogy beleegyezik a 2. sz. 122/2013 számú, a személyes adatok védelméről szóló módosított rendelet, hogy az eladó feldolgozza és tárolja az eladó tevékenységéhez szükséges személyes adatait, és azokat minden információs rendszerében feldolgozza. A Vevő ezt a hozzájárulást határozatlan időre adja az eladónak . Az üzemeltető az elkötelezett a kérésre, és írásos vagy telefonos kérésére a vevő és indoklás nélkül bármikor személyes adatokat törölni az adatbázisban. A regisztrált vevő közvetlenül a bejelentkezés után online módban frissítheti a személyes adatokat az e-üzletben.

8. Fizetési módok, fizetési feltételek


Minden ár végleges. A termékek fizethet átutalással , hogy a számla az eladó. Banki átutalás esetén a vásárló a megrendelés megerősítése után kinyomtathatja az e-mailen küldött előleget, amely tartalmazza az eladó termékéről, áráról és számlájáról szóló információkat, amelyre az előzetes számlát ki kell fizetni. Banki átutalással történő fizetéskor a megrendelés számát változó szimbólumként kell megadni.

9. Szállítási feltételek


A szokásos munkanapok kézbesítési idejét általában minden termék felsorolja az e-üzletben. Ha nekünk vagy beszállítónknak nincs raktáron a megrendelt termék , telefonon értesítjük a megrendelés visszaigazolásáról a legközelebbi lehetséges szállítási dátumról, általában 30 naptári napon belül, vagy javasolunk egy megfelelő alternatívát. Amennyiben a futár nem éri el akkor, linkek vannak veled a megadott telefonszámon a nyilvántartásba vétel és gondoskodjon a legmegfelelőbb szállítási határidő a termék. A vevő köteles a megrendelt terméket átvenni a megbeszélt helyen és a megbeszélés időpontjában. Amíg a teljes fizetési árának megrendelt termék az ügyfél megrendelt termék marad a tulajdonában az eladó. A vevő köteles a szállítmányt, azaz a terméket és annak csomagolását közvetlenül a kiszállítás után ellenőrizni. Ha a vevő úgy találja, hogy a termék vagy annak csomagolása mechanikailag sérült, köteles értesíteni a szállítót, és jelenlétében ellenőrizni a termék állapotát. Ha a terméket károsítják, a vevő köteles nyilvántartást vezetni a termék károsodásának mértékéről és jellegéről, amelynek helyességét a szállító igazolja. Az eladónak átadott ilyen nyilvántartás alapján az eladó ezt követően biztosíthatja a termék hibájának kiküszöbölését, a termék kedvezményét , vagy eltávolíthatatlan termékhibák esetén új terméket szállíthat a vevőnek. Normál szállítás óra között hétköznap a következőtől: 8:00 óra és 17:00 között.

Az eladó is elkötelezett dodaťobjednané termékek vevő által megadott címre a vevő utalványon feltüntetett formában a szállítási címet. A termékeket a TOPTRANS futárszolgálat, szállítmányozó vagy járműveink szállítja. Futár kézbesítéshez tel. számát.

Ha érdekli a személyes átvétel, az ügyfél tájékoztatást kap e-mailben, hogy a készülék készen áll adagolására helyét, és letöltheti azt követő 7 naptári napon belül az információt.

Azokat a küldeményeket, amelyeket vissza nem küldöttként küldünk vissza, csak az Ön kérésére küldjük el.

10. Szállítás és csomagolás


Futár: Az ár a szállított termékek mennyiségétől függ . Személyes gyűjtemény: 0 € Csomagolás: Az ár a szállított áruk mennyiségétől függ


11. Panaszkezelési eljárás (felelősség hibákért, garancia, panaszok)


Az eladó felel a termékhibákért, és a Vevő köteles az alkalmazandó reklamációs eljárásnak megfelelően haladéktalanul igényt benyújtani az eladóval szemben. Panaszeljárás kell alkalmazni a megvásárolt terméket a vevő által az eladó formájában e-kereskedelem e-shop eladó. Az ilyen formájú panasztételi eljárás minden üzleti esetre érvényes, kivéve ha más szerződéses feltételekről állapodnak meg. A vevő a jogot, hogy az eladó garanciát csak a termék, amely a hibák okozta a gyártó, beszállító vagy eladó, nem vonatkozik a garancia, és megvásárolta az eladó.

A Vevő köteles a terméket a termék átvételekor megvizsgálni. Ha ezt nem teszi meg, akkor csak akkor kérheti az ellenőrzés során feltárt hibákat, ha bizonyítja, hogy a termék már a termék átvételekor volt jelen. A jótállási időszak alatt az ügyfélnek jogában áll a hibát ingyenesen kijavítani, miután benyújtotta a terméket, a jótállási kártyával és a fizetési igazolással az eladónak vagy az eladó meghatalmazott képviselőjének. Az ügyfél csak akkor köteles bemutatni a kiegészítőket, a dokumentációt és az utasításokat az eladónak vagy az eladó meghatalmazott képviselőjének, ha ez a termék állapotának értékeléséhez fontos a termék hibákért való felelősségvállalás során. Ha a termék hibás, akkor a vevőnek joga van panaszt benyújtani az eladó helyiségeiben, a 18. bek . 2. §-a szerint a terméket eladja az eladó telephelyén.

Az eladó azt tanácsolja a Vevőnek, hogy biztosítsa a szállítmányt a termékkel. A termék elküldésének a csomagküldő eladó elfogadja. A panasztételi eljárás megkezdése a panasz napja is. Az igényelt terméket az eladó székhelyére kell szállítani, hacsak az eladó vagy a kijelölt személy másként nem rendelkezik (pl. A terméket közvetlenül a megjelölt személynek szállítja).

Az eladó köteles a követelést minden olyan létesítményben elfogadni, amelyben a követelés elfogadása lehetséges, azaz a létesítő okirat szerinti székhelyén vagy a kijelölt személynél, a 6. cikk rendelkezéseinek megfelelően. 18. bek . A törvény 2. cikke. A kijelölt helyen a panaszok fogadására, az eladó köteles biztosítani a személy jelenlétét kezelésére jogosult panaszt összhangban mp. 18. bek . A törvény 3. cikke. A vevő köteles a követelés hibák a terméket az eladó haladéktalanul, különben a vevő elveszti a jogot, hogy az eladó az ingyenes hibaelhárítás. Az eladó vagy a vevő kijelölt személy igazolást állít ki az alkalmazás panaszok terméket a megfelelő formában választott az eladó, például. Az e-mail vagy írásban, ami szükséges, hogy pontosan hibák termék összhangban mp. 18. bek . 5. §-a, és hogy tájékoztassa a fogyasztót az alábbiak szerint fennálló jogairól 622. bek . És az ust. A polgári törvénykönyv 623. §-a. Ha a panaszt távkommunikáció útján nyújtják be, az eladó köteles a követelés visszaigazolását haladéktalanul átadni a vevőnek; ha a visszaigazolást nem lehet azonnal kézbesíteni, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panaszkezelés igazolásával együtt kell kézbesíteni; a követelés visszaigazolását nem kell átadni, ha a vevőnek lehetősége van a követelést más módon bizonyítani. A vevő döntése alapján melyik joga alapján 622. bek . És az ust. A polgári törvénykönyv 623. szakaszát kell alkalmazni, az eladó vagy a kijelölt személy köteles a panasz rendezésének módját a 2. bek. m) a törvény azonnal, bonyolult esetben 3 napon belül ettől az elején a panasztételi eljárás indokolt esetben, különösen akkor, ha egy komplex műszaki állapotának felmérése, a termék 30 napon belül attól az időponttól a panasz eljárást. A követelés rendezésének módjának meghatározása után az eladó vagy a kijelölt személy haladéktalanul feldolgozza a követelést, indokolt esetben a követelést később rendezni lehet. A követelést azonban a kérelem benyújtásának napjától számított 30 napig nem lehet feldolgozni. A határidő az elszámolás a követelés, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni, vagy a jogot, hogy kicserélik a terméket egy új termék. Az eladó a panasztételi eljárás befejezéséről és a panasz eredményéről mindkét fél megállapodott formában (e-mailben) értesíti a vevőt, és ezzel egyidejűleg a termékkel kapcsolatos panasztételi protokollt kézbesítik a vevőnek. Ha a vevő a vételmegállapodás megkötését követő első 12 hónapon belül igényelte a terméket, az eladó csak szakértői vélemény vagy meghatalmazott, értesített vagy akkreditált személy véleménye vagy a kijelölt személy véleménye alapján utasíthatja el a követelést. Függetlenül attól, hogy az eredmény a szakértői megítélés nem követelheti az eladótól a vevő költségeinek szakértői értékelést a termék vagy bármely más kapcsolódó költségek szakértői értékelést a terméket. Ha a vevő panaszát termék alkalmazva 12 hónap után ettől az adásvételi szerződés és az eladó elutasította, az a személy, aki rendelkezik panasz kötelező bizonyítéka panasz jelzésére, aki a vevő küldje vissza a terméket a szakértői értékelést. Ha a vevő a terméket szakértői értékelés céljából elküldi a kárrendezési dokumentumban megjelölt kijelölt személynek, akkor a termék szakértői értékelésének költségeit, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb ésszerűen felmerült költségeket az eladó viseli, függetlenül a szakértői értékelés eredményétől. Ha a Vevő szakmai megítéléssel bizonyítja az eladó felelősségét az állítólagos termékhibával kapcsolatban, akkor újra igényelheti a követelést; a szavatossági idő nem jár le a termék szakmai értékelése során. Az eladó köteles a panasz benyújtásától számított 14 napon belül a vevőnek megfizetni a termék szakmai értékelésével kapcsolatban felmerült összes költséget, valamint az ésszerűen felmerülő kapcsolódó költségeket. A visszakövetelt igényt nem lehet elutasítani.

A Vevő nem jogosult szavatosságra igényelni azokat a hibákat, amelyekről a Szerződés megkötésekor értesítették az Eladót, vagy amelyekről, figyelembe véve az adásvételi szerződés megkötésének körülményeit, tudnia kellett volna.

Jogosult a garanciális Vevő által végződik:

·   fizetési igazolás benyújtásának elmulasztása ,

·   a termékátvétel nyilvánvaló hibáinak bejelentése ,

·   a termék jótállási ideje lejárt ,

·   a terméknek a vevő által okozott mechanikai károsodása,

·   a termék használata olyan körülmények között, amelyek nem felelnek meg a természetes, kémiai és mechanikai körülményeiknek,

·   a termék nem megfelelő kezelése, karbantartása vagy gondozása,

·   a terméknek a dokumentációban, az általános alapelvekben, a műszaki szabványokban vagy a Szlovákiában hatályos biztonsági előírásokban megállapított feltételekkel ellentétes túlzott berakodása vagy használata által okozott károsodása ,

·   elkerülhetetlen és / vagy előre nem látható események miatt a termék károsodása ,

·   a termék sérülése véletlen vagy véletlenszerű károsodás következtében,

·   szakszerűtlen beavatkozás,

·   szállítási károk ,

·   víz, tűz, statikus vagy légköri elektromosság vagy más vis maior okozta károk ,

·   illetéktelen személy megsértésével .


Az eladó köteles kezelni a követelést és befejezni a követelési eljárást az alábbi módok egyikével:

·   Javított termék benyújtásával

·   kicserélik a terméket,

·   a termék vételárának visszatérítésével ,

·   ésszerű engedmény fizetésével a termék árán,

·   írásbeli felhívás az eladó által meghatározott teljesítmény elfogadására,

·   a termék iránti igény indokolt elutasításával.

Az eladó köteles írásbeli dokumentumot a panaszkezelés meghatározásáról és a panaszkezelés módjáról a Vevőnek legkésőbb a panasz postai, futárszolgálati vagy kézbesítési szolgáltatónál, illetve e-mailben történő benyújtásának napjától számított 30 napon belül.

A jótállási idő 12 hónap (kivéve, ha különös esetekben más garanciaidőt határoznak meg), és attól a naptól kezdődik, amikor a terméket a vevő megkapta. A jótállási idő a meghosszabbodik az időtartam, amely alatt a vásárló használhatja a terméket, mert a termék garanciális javítása.

Abban az esetben, cseréje termék egy új vevő kap egy dokumentumot a meghatározó a kicserélt termék, és minden egyéb panaszok is alkalmazni kell az eredeti szállítólevél és a panaszt a dokumentumot. Ha kicseréli egy új termék kell megkezdeni a garanciális időszak ismét származó átveszi egy új terméket, de az új termék. Ha az eladó a panaszt megalapozott elutasításként befejezi, de a termékhiba objektíven létezik, és azt még nem távolították el, a vevő a termékhibát kijavítani tudja a bíróságon keresztül.

Felelősség az eladott ügyekben szereplő hiányosságokért a
polgári törvénykönyv
622. §

1.                  Ha a hiba kijavítható, a vevőnek joga van díjmentesen, időben és megfelelő módon történő eltávolításra. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül kijavítani.

2.                 A hiba elhárítása helyett a Vevő kérheti a cikk cseréjét, vagy ha a hiba csak az árucikk egy részét érinti, az alkatrész cseréjét, ha ez az eladó számára a termék árához vagy a hiba súlyosságához viszonyítva nem jelent aránytalan költségeket.

3.                 A hiba kiküszöbölése helyett az eladó mindig helyettesítheti a hibás terméket hibás termékkel, kivéve , ha ez a Vevőnek komoly nehézségeket okoz.

623. bek

1.                 Ha ez olyan hiba, amelyet nem lehet megjavítani, és amely megakadályozza, hogy a tárgyat hibátlanul használják, akkor a vevőnek joga van a tárgyat kicserélni vagy a szerződéstől elállni. Ugyanazok a jogok tartoznak a vevő, ha ez valóban az eltávolítható hibák azonban, ha a vevő nem tudja az ismételt előfordulása a hiba javítása után, vagy mert egy nagyobb hibák számát dolog megfelelően használják.

2.                 Abban az esetben, más eltávolíthatatlan hibák, a vevő jogosult az ésszerű kedvezmény a dolgokat.

A vevő köteles a szállítmányt, azaz a terméket és annak csomagolását azonnal kézbesítéskor ellenőrizni. Ha a vevő úgy találja, hogy a termék vagy annak csomagolása mechanikailag sérült, köteles értesíteni a szállítót, és jelenlétében ellenőrizni a termék állapotát. Ha a terméket sérültnek találják a vevőnek történő átadása során, a fuvarozó köteles haladéktalanul nyilvántartást vezetni a termékkárosodás mértékéről és jellegéről (kár nyilvántartása), amelynek pontosságát az átvevő fél megerősíti. A szállítás során okozott károkért a fuvarozó felel, mivel minden termék biztosított. Az eladónak átadott ilyen nyilvántartás alapján az eladó a kár eseményének a szállítóval történő megkötését követően biztosíthatja a termék hibájának kiküszöbölését, a termék kedvezményét , vagy eltávolíthatatlan termékhibák esetén új terméket szállíthat a vevőnek.

Panaszok mechanikai sérülés a termék, amely nem volt nyilvánvaló a szállítmány átvételétől kell alkalmazni után azonnal megkapta a szállítmány, de legkésőbb 24 órán származó átvételi tproduktu. A termék későbbi, mechanikai károsodására vonatkozó állításokat már nem lehet elfogadni.

Az első használat előtt a vevő köteles tanulmányozni a szlovák garancia utasítást tartalmaz a művelet, majd következetesen kezelni ezt az információt.

Az ügyfél köteles a termék átvételekor ellenőrizni a csomag teljességét. Amikor szállított futárszolgálattal a vevő kell állítania panaszt protokoll a helyén hiányos csomagot.

A garancia fogja nem vonatkozik a normál kopás (vagy azok részei) használatából eredő. Rövidebb a termék élettartamát nem tekinthető hiba, és nem lehet nem panaszkodnak. A futófelület mintázatának kisebb mértékű megváltoztatása fenntartva, és a panasz nem vonatkozik rá. A hibákért való felelősségből fakadó jogok arra az eladóra vonatkoznak, akitől a tárgyat vásárolták. Azonban ha van egy másik vállalkozó célja, hogy javítási (Jogosult Center), amely a helyszínen az eladó vagy a vevő helyett szorosabb vonatkozik vevő a jogot, hogy helyreállítása a vállalkozó célja, hogy át a garanciális javítást. Ha nem lehetséges ilyen módon javítani, az eladó gondoskodik a javításról. Ha ez a végezzen javításokat tervezte egy másik személy (pl. Egy szerviz), az eladó köteles elfogadni a panaszt. Az eladó köteles elfogadni a panaszt, majd továbbítani azt a hivatalos központhoz. Az eladó dönt panaszokat azonnal, bonyolult esetekben a alapján a nyilatkozat szervizt. Ez az időszak lesz nem tartalmazza a szükséges időt szakértői értékelést a hiba.

Panasz eljárás

Igényléshez kövesse az alábbi lépéseket:

Küldjön egy e-mailt az eladó e-mail címére, amelyben feltünteti:

·   Rendelési szám

·   Termék neve

·   A hiba leírása


Amikor a küldő terméket, kérjük, győződjön meg arról, hogy megfelelően csomagolja a terméket, és használja a megfelelő párnázó anyagot vagy töltőanyag a termék szállítás közbeni sérülések. A követelés benyújtásakor a vevő köteles a termékeket az eladó címére, a kitöltött visszaküldési űrlappal együtt szállítani, vagy csatolni kell egy kísérő levelet, amely tartalmazza a vevő nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, dátumát és az ügyfél aláírását.

12. Záró rendelkezések és egyéb rendelkezések


Az eladó fenntartja a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására. A jelen Általános Szerződési Feltételek változásának írásbeli értesítésére vonatkozó kötelezettség akkor teljesül, ha azt az eladó e-üzletébe helyezi . Az ezen általános üzleti feltételek által nem szabályozott kapcsolatokra a Polgári Törvénykönyv, a Kereskedelmi Törvény, a 85. sz. Törvény vonatkozó rendelkezései vonatkoznak. Az elektronikus kereskedelemről (a 2000. június 8-i 2000/31 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján) és az 1993. évi törvény módosításáról A fogyasztóvédelmi ügyek belső piacának állami ellenőrzéséről, valamint egyes törvények módosításairól és kiegészítéséről, a legutóbb módosítva. A módosított változatban 102/2014 Coll. a fogyasztók védelméről az áruk eladásakor vagy szolgáltatások nyújtásakor az eladó távollevők közötti vagy üzlethelyiségen kívüli szerződés alapján, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről. Ezek az általános feltételek a vevővel szemben a vételi szerződés megkötésével lépnek hatályba. Megrendeléssel a Vevő megerősíti, hogy elolvasta és megértette ezeket az Általános Szerződési Feltételeket. Ha az ügyfél nem elégedett azzal, ahogyan az eladó felszerelt panaszát vagy a véleményen van, hogy az eladó megsértette a jogait, a vásárlónak joga van felvenni a kapcsolatot az eladóval, és kérje korrekciós intézkedéseket. Ha az eladó , hogy az ügyfél kérésére az előző mondat, vagy egy negatív választ ad a megkeresésre nem válaszol 30 napon belül a feladás időpontját az ügyfél, az ügyfél kezdeményezheti az alternatív vitarendezési § szerint 12. törvény értelmében. A fogyasztói viták alternatív vitarendezéséről, valamint egyes jogi aktusok módosításáról és kiegészítéséről. Az Eladóval szembeni alternatív vitarendezési hatáskörrel rendelkező testület a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet vagy egy másik megfelelő felhatalmazott jogi személy, aki a Szlovák Gazdasági Minisztérium által fenntartott alternatív vitarendezési szervezetek jegyzékében van nyilvántartva (a lista elérhető a http: // www.mhsr.sk oldalon) ; az ügyfélnek jogában áll megválasztani, hogy melyik alternatív vitarendezési szervezet közül vegye fel a kapcsolatot. Az Ügyfél a kérelem egy alternatív megoldást, hogy a vitás fogyasztói platform használatát vitarendezési online elérhető a honlapon http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Besztercebányán, 2016. június 8..

Product added to wishlist